tin tức Galaxy A5 2017

Sơ lược Galaxy A5 2017

Sơ lược Galaxy A5 2017

Được biết, Galaxy A5 2017 sẽ có kích thước là 145 x 71 x 7.8 mm, nó có phần dày hơn một chút so với Galaxy A5 2016 (7.3 mm), vì vậy hy vọng thỏi pin sẽ có dung lượng