Sony Xperia X

Sony Xperia X trải nghiệm mượt mà

Sony Xperia X trải nghiệm mượt mà

Bề ngoài thì Sony Xperia X vẫn không có nhiều sự khác biệt so với dòng Xperia Z Serie nhưng đi sâu vào các chi tiết chúng ta sẽ thấy Sony đã hoàn thiện các chi tiết tốt hơn và