One M9

Đánh giá sản phẩm điện thoại HTC One ME

Đánh giá sản phẩm điện thoại HTC One ME

Với những gì One ME thể hiện, có thể nói đây là smartphone rất đáng cân nhắc ở tầm giá trên 6 triệu đồng hiện nay. Sản phẩm có thiết kế đặc trưng của HTC với kiểu dáng khá sang,