máy tính bản

Miếng dán màn hình máy tính bảng

Miếng dán màn hình máy tính bảng

Màn hình của máy tính bảng chính là một trong những thành phần quan trọng, nó quyết định đến tầm nhìn, sự “khó chịu” của đôi mắt. Vì vậy miếng dán màn hình sẽ giúp bạn bảo vệ màn hình