màn hình AMOLED

Đánh giá sản phẩm điện thoại Xiaomi Redmi Note 4

Đánh giá sản phẩm điện thoại Xiaomi Redmi Note 4

Redmi Note 3 đến nay vẫn là sản phẩm sáng giá ở tầm giá 3-4 triệu đồng. So với thế hệ đàn anh, Redmi Note 4 đã có nhiều cải thiện. Thiết kế nhiều kim loại và bóng bẩy hơn,