iPhone 7 bản 32GB

Iphone 7 xách tay giảm giá

Iphone 7 xách tay giảm giá

Đối với iPhone 7 Plus, dung lượng 32GB có giá 21.8 triệu, bản 128 GB giá 24 triệu đồng và loại dung lượng 256 GB có giá 26 triệu đồng (thấp hơn giá dự kiến của hàng chính hãng từ