BlackBerry DTEK60

BlackBerry DTEK60 có mặt tại Việt Nam

BlackBerry DTEK60 có mặt tại Việt Nam

BlackBerry có cách bố trí phím cứng chưa tiện dụng khi phím tròn nằm ở cạnh phải lại không phải phím nguồn mà là phím tiện ích, khi chưa quen máy thường xuyên bấm nhầm. Đây là smartphone đầu tiên